زبان آموزان محترم مجموعه امرداد جهت قدردانی از اعتماد و همراهی شما عزیزان  تخفیف های ثابت و دوره ای برای شما عزیزان در نظر گرفته است تا هرچه بیشتر و بهتر در راستای کسب رضایت شما عزیزان گام برداریم.

شرایط تخفیف های ثابت

شما عزیزان با معرفی یک زبان اموز  کد تخفیف 10 درصدی و دو زبان اموز و بیشتر کد تخفیف  30 درصدی برای پرداخت شهریه ترم اینده دریافت میکنید .

نحوه دریافت کد تخفیف

زبان اموزان جدید در زمان ثبت نام و تکمیل فرم باید شماره تماس معرف خود را جهت  ارسال کد تخفیف در فرم ثبت کنند تا از طرف مجموعه امرداد کد تخفیف برای ایشان ارسال شود و زبان اموزان قدیمی  مجموعه  پس از دریافت کد تخفیف خود از طریق پیامک در زمان پرداخت شهریه با وارد کردن کد تخیف خود میتوانند از درصد تخفیف اعمال شده برخوردار شوند .

میزان  تخفیف با توجه به معرفی تعداد  زبان اموز متغییر میباشد .

شرایط تخفیف های مناسبتی

مجموعه امرداد برای قدردانی از همراهی شما عزیزان در برخی از مناسبت ها  در طول سال نیز کد تخفیف هایی را از طریق پیامک برای زبان اموزان محترم ارسال میکنند و شما عزیزان میتوانید در زمان ثبت نام خود از کد تخفیف ارسالی استفاده کنید .

طرح تخفیف
Call Now Button